Skutečný přínos pro praxi

 

Jsme občanský spolek nezávislých orgánů, vědeckotechnických organizací a poboček, otevřený všem odborníkům, tvůrčím pracovníkům a zájemcům o progresivní technické činnosti. Skutečným přínosem pro praxi ve Vaší společnosti jsou zkušenosti lektorů, ve většině jde o odborníky z výrobních firem na technických a manažerských pozicích. Dokážou s Vámi rozebrat situace a problémy které řešíte a podívat se na ně s Vámi z jiných úhlů nezávislého pohledu.

Je velmi pravděpodobné, že to co řešíte, už řešili jiní, což Vám může umožnit poučit se z chyb jiných a nasměrovat úsilí správným směrem.